Infomaterjalid

Oleme koostanud erinevaid infomaterjale ja -voldikuid, et suurendada ettevõtjate teadlikkust toodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest. Allpool on ülevaade eestikeelsetest infomaterjalidest (kõiki olemasolevaid keeleversioone näete koondatult  SIIT).

Kõik materjalid on lubatud kasutamiseks ja levitamiseks isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel.Trükitud infomaterjalide osas võtke meiega ühendust!