Kloka val för en giftfri stad

Fakta och tips för en kemikaliesmart vardag.

Nyheter

LIFE intervjuade NonHazCity 1-chef Arne Jamtrot från Stockholms stad för att ta […]

Allt börjar med medvetenhet

Vi utsätts för ett stort antal olika kemikalier dagligen, som når vår kropp genom inandning, absorption genom huden eller genom mat.