Toodete läbivaatamine

Ohtlike ainetega seotud probleeme on hakatud paremini teadvustama. Sellega on kaasnenud õigusaktidest tulenevad nõuded ja turu arenemine, tänu millele on paljude toodete koostises täna varasemaga võrreldes ohtumad ained. Näiteks võib tuua mööbli, mille puhul on kasutusele võetud uued tervise- ja keskkonnasõbralikumad leegiaeglustid. Aga ka mänguasjad, mille ohutuse tagamiseks kehtivad nende tootmisel, importimisel ja levitamisel 2013. aastast Euroopa Liidus rangemad ja laiahaardelisemad direktiivid.

Pika oodatava eluega toodete puhul tuleks teha kindlaks, missuguseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada. Vanade asjade puhul võib ohutuimaks lahenduseks olla nende asendamine. Viimast on hakatud eelistama näiteks Rootsi eelkoolides, kuna lapsed on ohtlikke ainete suhtes tundlikumad.