Kemikaalide käitlemine

Omavalitsused kasutatavad kemikaale näiteks hoonete hoolduses, ujulates, reovee töötlemises jmt. Töökeskkonna ohutuse kindlustamise on oluline pidada kemikaalide arvestust. Lisaks tuleks läbi viia kemikaalide riskianalüüs ja võimalusel asendada ohtlikud ained ohutumatega. Asendamine on strateegia, mille järgi keskkonnale ja tervisele ohtlikud ained vahetatakse välja vähem kahjulike vastu või võetakse kasutusele alternatiivsed tehnoloogiad.

Kemikaalide arvestuse kasutusele võtmine võimaldab koguda statistikat kemikaalide kasutamise kohta üleüldiselt, aga ka ohtlike ainete kohta täpsemalt. See aitab kaasa ka asendamise alaste kogemuste vahetamisele erinevate toimingute vahel.