Kohalikud prioriteetsed ained

Ohtlike ainete temaatika globaalse mõõtmega: ohtlikud ained, mis esinevad ühes kohalikus omavalitsuses kasutatavates toodetes, on suure tõenäosusega kasutusel ka mõnes teises omavalitsuses. Siiski võivad igal omavalitsusel olla omad kindlad väljakutsed. Need võivad olla seotud erinevustega tööstustegevustes või kohaspetsiifiliste ohtlike ainete allikatega.

Pakkumaks oma elanikele ja keskkonnale parimaid tingimusi, on oluline määrata kohalikud prioriteetsed ohtlikud ained. Selleks peaks koostama valimi, mis põhineb seire tulemustel ja olemasolevatel teadmistel selle kohta, milliseid ohtlikke aineid võib leida kohalikust keskkonnas. Ohtlike ainete allikad kaardistatakse. Nii valitakse välja kohaliku omavalitsuse jaoks olulised ained, mille keskkonnamõjusid soovitakse vähendada.