Kuidas valida ohutumaid autohooldustooteid?

Mõned ohtlikud ained ei pruugi olla autohooldustoodetes välditavad: näiteks isegi kõige eesrindlikumad tooted võivad ikkagi sisaldada mõningaid ärritavaid aineid. Seetõttu on ka oluline, et autohooldusvahendeid kasutatakse ohutult. See hõlmab kinnaste kandmist ja silmadele mõeldud kaitsevahendite kasutamist, pihustatavate toodete kasutamise vältimist ning veega mahapestavate vahendite kasutamist ainult kohtades, kus tekkiv reovesi kogutakse kokku ja töödeldakse, eelistatavalt autopesulates.

Autohooldustoodete ostmisel on oluline meeles pidada, et inimeste üleüldine kokkupuude kemikaalidega on oluliselt suurenenud. Kuigi kokkupuude spetsiifiliste ainetega võib olla harv ja hõlmata ainult suhteliselt väikeseid koguseid, on olemas nii palju erinevaid kemikaale ning kõik need kokku moodustavad märkimisväärse kokkupuute taseme. Praegu ei ole veel teada, kuidas need mitmekordsed kokkupuuted mõjutavad seda, kuidas ohtlikud ained mõjuvad inimeste tervisele ja keskkonnale. Paljud teadlased usuvad, et selline pidev „keemiline stress“ kahjustab inimeste immuunsüsteemi ja on üheks allergiate esinemise kasvu põhjustajaks.

Autohooldustooted võivad sisaldada ohtlikke aineid, mis ei täida ainult neile määratud funktsioone, vaid võivad põhjustada ka soovimatuid tervise- ja keskkonnamõjusid

Oht inimesele

Autohooldustooteid kasutavad professionaalsed teenindusjaamad /autopesulad. Nendes kohtades on tavaliselt kasutusel tehnilised vahendid, nagu näiteks isikukaitsevahendid või masinad autohooldustoodete pealekandmiseks, kui neid peaks vaja minema. Nende töötajad puutuvad regulaarselt ja pikema aja jooksul kokku toodete suurte kogustega. Autoteenindusjaamade /autopesulate omanikel või tööandjatel on seaduslik kohustus tagada, et töötajatel ei oleks mitte mingeid vastuvõetamatuid riske autohooldustoodete kasutamisel.

Tavatarbijad kasutavad autohooldustooteid tavaliselt oma auto tarbeks tänaval, kuhu see on pargitud, või koduhoovis. Tooted kantakse peale käsitsi, näiteks riidelapiga ja sageli ei kasutata mitte mingeid spetsiaalseid kaitsevahendeid, näiteks kindaid või näokaitseid. Tarbijate kokkupuude autohooldusvahenditega sõltub sellest, kui tihti ja kui intensiivselt nad neid vahendeid kasutavad.

Kuna autohooldustooteid kasutatakse kas autoosadelt mustuse eemaldamiseks või autokere laki säilitamiseks, siis peamised ohtlikud koostisosad on lahustid, pindaktiivsed ained, happed ja alused ning erinevat tüüpi lisaained.

Kõige sagedamini kasutatakse autohooldustoodetes lahustitena mineraalõli destillaate (nafta; rasked, keskmised ja/või kerged fraktsioonid), mis võivad sisaldada aineid, mis põhjustavad vähki ja/või geneetilisi hälbeid. Paljud neist nafta lahustitest võivad samuti põhjustada niinimetatud hingamiskahjustusi. See tähendab, et ained võivad siseneda alumistesse hingamisteedesse otse läbi nina või suu ja võivad põhjustada tõsiseid kopsukahjustusi ja / või põletikke. Teised autohooldusvahendites sisalduvad ained (peamiselt erinevat tüüpi alkoholid) võivad söövitada või ärritada nahka ja põhjustada tõsiseid kahjustusi silmadele.

Järelikult võib kontakt autohooldusvahenditega – kas naha kaudu või sissehingamisel -põhjustada tervisekahjustusi sõltuvalt kokkupuute kogusest ja kestusest. Seetõttu võivad ohud ilmneda nende toodete igasugust tüüpi kasutuste puhul, kus on võimalik toodet sisse hingata (nt pihustamine või aurumine autosalongis) või toote pealekandmisel käsitsi kui toode puutub kokku nahaga.

Oht keskkonnale

Professionaalsetes teenindusjaamades / autopesulates tuleks autohooldustoodetes olevate ainete heitmed pesuvees/ heitvees kokku koguda ja eeltöödelda (esmajoones tuleks eraldada õlid) enne kanalisatsiooni suunamist. See, kus tavatarbijatele mõeldud autohooldusvahendites sisalduvad ained oma tee lõpetavad, sõltub kasutamise asukohast ja sellest, kas kanalisatsioon (tänavatel) kogub või ei kogu need ained kokku, nt kui autot pestakse/hooldatakse tänaval.

Autohooldusvahendid võivad sisaldada aineid, mis on toksilised vesikeskkonnale. Siiski näitas piiratud ja juhuslik 12 turul oleva toote uurimine, et enamik nendest toodetest on ainult mõõdukalt mürgised. Seetõttu võib oletada, et autohooldusvahendite kasutamisest tulenev otsene risk keskkonnale on suhteliselt madal, eriti kuna enamik heitmeid asjakohastest tegevustest, nagu näiteks auto pesemine, viiakse ellu spetsiifilistes kohtades (autopesu heitvee kogumise ja töötlemisega).

Keskkonnaohtlik kemikaal

Ohtlikud ained autohooldustoodetes

Allolev tabel selgitab mõningate autohooldustoodetes leiduvate ohtlike kemikaalide tervisemõjusid.

Kemikaal

Metanool

Oktametüül-tsüklotetrasiloksaan-Mineraalõli destillaadid (nafta; rasked, keskmised ja/või kerged fraktsioonid)


Miks kasutatakse?

Lahustid

Võimalik mõju tervisele ja keskkonnale

Allaneelamisel ägedalt toksiline, võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusiKahjustab hormoonsüsteemi ja viljakustSissehingamisel ning allaneelamisel mürgised; võivad põhjustada geneetilisi muudatusi; kantserogeensed; võivad põhjustada tõsiseid kopsukahjustusi ja /või -põletusi; mürgised vesikeskkonnale, võivad põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

Kemikaal

Ftalaadid (DEHP, di-2-etüülheksüülftalaat)

Nitromuskusühendid, polütsüklilised muskusühendid (Galaxolide, Tonalide)

Miks kasutatakse?

Lõhnaained

Võimalik tervise- ja keskkonnamõju

Mõjutavad viljakust, kahjulikud sündimata lapseleKahjustavad hormoonsüsteemi, allergeen

Kemikaal

Oktametüültsüklo-tetrasiloksaan-Oktüülfenool (etoksülaat)Nonüülfenool (etoksülaat)

Miks kasutatakse?

Pindaktiivsed ained

Võimalik tervise- ja keskkonnamõju

Kahjustab hormoonsüsteemi ja viljakustKahjustavad hormoonsüsteemi